Được thành lập vào năm 2003, Shanghai Yuejing Acrylic Aquarium Co., Ltd. là một tập hợp các tấm acrylic lớn (PMMA) và hồ cá acrylic tùy chỉnh thành một công ty chuyên nghiệp.